0919668415

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Chat
Hotline
DĐ: 0915668418
Skype Chat
Hotline kinh doanh
DĐ: 0919668415

Tin tức mới

Quan trắc môi trường và vai trò của các trạm quan trắc

Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững .....

Quan trắc môi trường và kiểm soát ô nhiễm

Quan trắc môi trường đang và sẽ là dịch vụ được sử dụng phổ biến hiện nay trong việc công tác quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm.

Quan trắc môi trường - quy định rõ tần suất

Theo dự thảo Thông tư về hoạt động quan trắc môi trường , lần đầu tiên tần suất quan trắc môi trường được quy định rõ ràng cụ thể; việc quan trắc môi trường sẽ được tiến hành hàng năm.

Những đơn vị nào cần phải quan trắc khí thải ?

Các đơn vị hoạt động sản xuất theo quy định phải thực hiện quan trắc khí thải theo quy định. Có thể là 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần hoặc 1 năm 1 lần theo quy định

Những đơn vị nào cần phải quan trắc khí thải ?

Các đơn vị hoạt động sản xuất theo quy định phải thực hiện quan trắc khí thải theo quy định. Có thể là 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần hoặc 1 năm 1 lần theo quy định

 • » Trạm quan trắc môi trường-Danh sách khách hàng

  Trạm quan trắc môi trường-Danh sách khách hàng

  Trạm quan trắc môi trường -Danh sách khách hàng. Các trạm quan trắc môi trường chúng tôi cung cấp cho khách hành là của những nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

  Thời gian: 27/03/2018 10:00:06 | lượt xem: 1455

  Cỡ chữ :

  No.

  Khách hàng

  Nội dung

  T.gian lắp đặt

     1

  Công ty Bia Châu Á TBD, (Hanoi)

  BOD, COD, TSS, NO3, NO2, màu, DO, NH4, pH, clo dư

     2010

     2

  KCN Phố Nối A (Hòa Phát)

  COD, TSS, DO, pH

     2010

      3

  KCN LOTECO Long Bình, Đồng Nai

  TSS, COD, DO, pH

     2011

     4

  Công ty   ECO Co., Ltd

  TSS, COD quan trắc nước thải đầu vào tại Bia Châu Á TBD

     2011

     5

  Công ty SEEN Co., Ltd

  TSS, COD, lắp đặt tại KCN Hòa Xá

      2011

     6

  KCN Sonadezi Long Thành, Đồng Nai

  TSS, COD, màu, DO, pH, lưu lượng

      2011

     7

  KCN Hố Nai, Đống Nai

  TSS, COD, DO, pH, lưu lượng

      2011

     8

  Asia Co., Ltd

  BOD, COD, TSS, NO3, NO2, màu, DO, NH4, pH, clo dư, lắp đặt tại KCN Củ Chi

      2011

     9

  KCN Sonadeizi Long Bình

  TSS, COD, DO, pH

      2012

  10

  KCN Nhơn Trạch 5 (IDICO)

  TSS, COD, màu, pH, DO

      2012

  11

  SEEN Co., Ltd

  TSS, COD lắp đặt tại KCN Phúc Khánh, Thái Bình

       2012

  12

  KCN Vietnam-Singapore (VSIP)

  TSS, COD, DO, pH, lắp đặt tại KCN VISP 2

       2012

  13

  KCN Vietnam-Singapore

  TSS, COD, DO, pH, lắp đặt tại KCN VISP 3

       2012

  14

  KCN LOTECO Long Bình

  Nâng cấp trạm cũ TSS, COD, DO, pH thành TSS, COD, BOD, TOC, Colour, DO, pH

      2012

  15

  Khu xử lý chất thải KBEC (Hàn Quốc) tại Bà Rịa, Vũng Tàu

   TSS, BOD, COD, NO3, NO2 , pH, NH4-N

      2012

  16

  KCN Thang Long, Hà Nội

   TSS,  COD, DO, pH

      2012

  17

  KCN Mỹ Xuân (IDICO)

  TSS, DO, COD, colour, pH

      2012

  18

  BECAMEX Binh Duong

  TSS, DO, COD, pH lắp đặt tại KCN Mỹ Phước I

      2013

  19

  BECAMEX Binh Duong

  TSS, DO, COD, pH lắp đặt tại KCN Mỹ Phước III

      2013

  20

  BECAMEX Binh Duong

  TSS, DO, COD, pH lắp đặt tại KCN Bầu Bàng

      2013

  21

  BECAMEX Binh Duong

  TSS, DO, COD, pH  lắp đặt KCN Mỹ Phước II

     2014

  22

  BECAMEX Binh Duong

  TSS, DO, COD, pH lắp đặt KCN Mỹ Phước My Phuoc III-1

     2014

  23

  Asiatech Co., Ltd

  TSS, COD, color, pH lắp đặt tại KCN  VSIP Quảng Ngãi

     2014

  24

  Nhà máy phân đạm Ninh Bình

   pH, NH4-N

     2014

  25

  Công ty Gian Lucky (Trung Quốc)

  TSS, COD, color, pH, lưu lượng lắp đặt tại KCN Phước Đông, Tây Ninh

     2015

  26

  Nhà máy Phân đạm Hà Bắc

  TSS, COD, color, pH, lưu lượng

  2015

  27

  KCN Long Giang Tiền Giang

  TSS,  COD, màu, pH, lưu lượng

  2015

  28

  Công ty Bia Heineken Sài Gòn

  TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color, pH, NH4

  2015

  29

  Công ty Bia Heineken Tiền Giang

  TSS, COD, Conductivity, pH, Clorine

  2015

  30

  Nhà máy Bia SG-Phú Thọ

  TSS, COD, Color, pH  

  2016

  31

  BECAMEX Binh Duong

  TSS,  COD, pH lắp đặt tại KCN Mỹ Phước III-1

  2016

  32

  BECAMEX Binh Duong

  Trạm quan trắc tự động di động TSS, COD, NH4

  2016

  33

  Công ty Đài Nguyên, KCN Hà Nam

  Trạm quan trắc tự động TSS, COD, pH, lưu lượng

  2016

  34

  Khu CN VSIP Nghệ An

  Trạmquan trắc tự động TSS, COD, pH, lưu lượng

  2017

  35

   

  Công ty Ajinomoto

  Trạm quan trắc tự động TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color

  2017

  36

   

  Công ty Ajinomoto

  Trạm quan trắc tự động TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color

  2017

  37

  Công ty Vĩnh Hưng

  Thiết bị quan trắc tự động TSS, COD, pH, lưu lượng

  2017

  38

  Công ty Bia Heineken Việt Nam

  Thiết bị quan trắc tự động TSS, COD, BOD, NO3, NO2, Color

  2017

  39

  Công ty Bia Heineken Tiền Giang

  Tổng Nitrogen

  2017

  40

  Khu CN Điềm Thụy, Thái Nguyên

  Trạm quan trắc kim loại nặng trong nước As, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn

  2017

  41

  Tập đoàn hóa chất Đức Giang

  Trạm quan trắc tự động khí thải ống khói HF, O2

  2017

  42

  Công ty Dương Nhật

  Trạm quan trắc nước tự động TSS, COD, pH

  2017

  43

  Bộ Tư lệnh Lăng bác

  Trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh: O3, CO, SO2, NOx, bụi tổng, bụi PM10, PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm, gió, hướng gió

  2015

  44

  Khu CN Điềm Thụy

  Trạm quan trắc kim loại nặng trong nước 2018
  45

  Công ty cổ phần Thép Việt Ý

  Trạm quan trắc khí thải ống khói 2018
  Dự án tiêu biểu

  "STEPRO - Nhà cung cấp toàn diện các giải pháp bảo vệ môi trường"