0919668415

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Chat
Hotline
DĐ: 0915668418
Skype Chat
Hotline kinh doanh
DĐ: 0919668415

Tin tức mới

Quan trắc môi trường và vai trò của các trạm quan trắc

Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững .....

Quan trắc môi trường và kiểm soát ô nhiễm

Quan trắc môi trường đang và sẽ là dịch vụ được sử dụng phổ biến hiện nay trong việc công tác quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm.

Quan trắc môi trường - quy định rõ tần suất

Theo dự thảo Thông tư về hoạt động quan trắc môi trường , lần đầu tiên tần suất quan trắc môi trường được quy định rõ ràng cụ thể; việc quan trắc môi trường sẽ được tiến hành hàng năm.

Những đơn vị nào cần phải quan trắc khí thải ?

Các đơn vị hoạt động sản xuất theo quy định phải thực hiện quan trắc khí thải theo quy định. Có thể là 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần hoặc 1 năm 1 lần theo quy định

Những đơn vị nào cần phải quan trắc khí thải ?

Các đơn vị hoạt động sản xuất theo quy định phải thực hiện quan trắc khí thải theo quy định. Có thể là 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần hoặc 1 năm 1 lần theo quy định

 • » Tất cả sản phẩm

  Sản phẩm

  TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

  Chúng tôi cung cấp các trạm quan trắc môi trường không khí rất nhỏ gọn,...

  TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  Trạm quan trắc môi trường lao động để quan trắc liên tục chất lượng môi trường trong...

  TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

  Sử dụng phương pháp Vol-Ampe hòa tan để phân tích lượng vết kim loại nặng...

  TRẠM QUAN TRẮC ĐỘC LÝ TRONG NƯỚC

  Đánh giá độc lý trong nước, kịp thời bảo vệ nguồn lợi thủy sinh

  TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC

  Quan trắc được hầu hết các thông số chất lượng nước

  Dự án tiêu biểu

  "STEPRO - Nhà cung cấp toàn diện các giải pháp bảo vệ môi trường"