0919668415

Hỗ trợ trực tuyến

Skype Chat
Hotline
DĐ: 0915668418
Skype Chat
Hotline kinh doanh
DĐ: 0919668415

Tin tức mới

Quan trắc môi trường và vai trò của các trạm quan trắc

Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững .....

Quan trắc môi trường và kiểm soát ô nhiễm

Quan trắc môi trường đang và sẽ là dịch vụ được sử dụng phổ biến hiện nay trong việc công tác quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm.

Quan trắc môi trường - quy định rõ tần suất

Theo dự thảo Thông tư về hoạt động quan trắc môi trường , lần đầu tiên tần suất quan trắc môi trường được quy định rõ ràng cụ thể; việc quan trắc môi trường sẽ được tiến hành hàng năm.

Những đơn vị nào cần phải quan trắc khí thải ?

Các đơn vị hoạt động sản xuất theo quy định phải thực hiện quan trắc khí thải theo quy định. Có thể là 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần hoặc 1 năm 1 lần theo quy định

Những đơn vị nào cần phải quan trắc khí thải ?

Các đơn vị hoạt động sản xuất theo quy định phải thực hiện quan trắc khí thải theo quy định. Có thể là 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần hoặc 1 năm 1 lần theo quy định

 • » Những đơn vị nào cần phải quan trắc khí thải ?

  Những đơn vị nào cần phải quan trắc khí thải ?

  Các đơn vị hoạt động sản xuất theo quy định phải thực hiện quan trắc khí thải theo quy định. Có thể là 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần hoặc 1 năm 1 lần theo quy định

  Thời gian: 16/10/2018 09:53:50 | lượt xem: 3059

  Cỡ chữ :

  Các đơn vị hoạt động sản xuất theo quy định phải thực hiện quan trắc khí thải theo quy định. Có thể là 3 tháng 1 lần, 6 tháng 1 lần hoặc 1 năm 1 lần theo quy định. Hãy cùng Stepro tìm hiểu những đơn vị phải thực hiện quan trắc môi trường khí thải:

  DANH MỤC CÁC NGUỒN THẢI PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư s 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  STT

  Loại hình

  Tổng sản lượng

  Nguồn thải khí thải công nghiệp

  Thông số khí thải quan trắc tự động liên tục

  1

  Sản xuất phôi thép

  Lớn hơn 200.000 tấn/năm

  Máy thiêu kết

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2), CO, O2

  Lò cao

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ

  Lò thổi

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, O2

  Lò điện hồ quang

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2), O2

  Lò trung tần

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, O2

  Lò luyện than cốc

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2

  2

  Nhiệt điện

  Tất cả, trừ nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên

  Lò hơi

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2

  3

  Sản xuất xi măng

  Tất cả

  Lò nung clinker

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), CO, O2

  Thiết bị nghiền, thiết bị làm nguội clinker

  Lưu lượng, bụi tổng

  4

  Sản xuất hóa chất

  Lớn hơn 10.000tấn/năm

   

   

  4.1

  Sản xuất xút - Clo

  Thiết bị hóa lỏng Cl2

  Lưu lượng, nhiệt độ, bụi tổng, Cl2

  4.2

  Sản xuất HNO3

  Tháp hấp thụ axit

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NOx (tính theo NO2), O2

  4.3

  Sản xuất H2SO4

  Tháp hấp thụ axit

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, O2

  4.4

  Sản xuất H3PO4

  Thùng phản ứng phân hủy, thiết bị bay hơi, thiết bị lọc

  Lưu lượng, Flo, O2

  Tháp hydrat hóa, thiết bị venturi, lọc điện, thiết bị loại bỏ mù axit

  Lưu lượng, bụi tổng

  4.5

  Sản xuất NH4OH và NH3

  Thùng trung hòa, thùng cô đặc, thiết bị làm mát

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, NH3, O2

  5

  Sản xuất phân bón hóa học

  Lớn hơn 10.000 tấn/năm

   

   

  5.1

  Sản xuất Urê

  Tháp tạo hạt Urê

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ

  Tháp hấp thụ thu hồi NH3

  Lưu lượng, nhiệt độ, NH3

  5.2

  Sản xuất DAP

  Tháp chuyển hóa và tạo hạt, tạo sản phẩm

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, HF, O2

  Thiết bị sấy sản phẩm

  Lưu lượng, nhiệt độ, HF,O2

  5.3

  Sản xuất phân lân nung chảy

  Lò nung

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, HF, O2

  6

  Loại hình sản xuất hóa chất và phân bón hóa học khác

  Lớn hơn 10.000 tấn/năm đối với từng loại sản phẩm

  Xác định theo đặc trưng loại hình sản xuất và yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền

  Xác định theo đặc trưng loại hình sản xuất và yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền

  7

  Sản xuất lọc hóa dầu

  Lớn hơn 10.000 tấn/năm

  Lò gia nhiệt

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2

  Lò đốt khí CO

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), CO, CxHy, NH3, O2

  Lò đốt khí thải

  Lưu lượng, nhiệt độ, SO2, O2

  8

  Cơ sở có sử dụng lò hơi công nghiệp

  Lớn hơn 20 tấn hơi/giờ đối với 01 lò hơi, trừ lò hơi chỉ sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên, CNG, LPG

  Lò hơi

  Lưu lượng, bụi tổng, nhiệt độ, SO2, NOx (tính theo NO2), O2

   - Các đơn vị theo phụ lục trên phải thực hiện quan trắc môi trường theo quy định nếu không sẽ bị xử phạt.

  Luôn luôn tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, STEPRO là nhà cung cấp các trạm quan trắc tự độngcho hầu hết các thành phần môi trường: 

  Trạm quan trắc chất lượng nước

  Trạm quan trắc khí thải ống khói

  Trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh

  - Trạm quan trắc độc chất trong nước

  Trạm quan trắc kim loại nặng trong nước

   

  Bạn muốn được hỗ trợ tư vấn miễn phí, nhanh chóng và chất lượng nhất thì hãy liên hệ đến STEPRO hotline 0915.668.418. Đến với chúng tôi tất cả thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp một cách tận tình và chi tiết nhất. Liên hệ sử dụng dịch vụ để thấy sự khác biệt nhé

  Dự án tiêu biểu

  "STEPRO - Nhà cung cấp toàn diện các giải pháp bảo vệ môi trường"